TSFS 2017:53 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör

608

TSFS 2010:125. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser 

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m.; beslutade den 29 oktober 2015. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 13 a § och 13 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276) och beslutar följande allmänna råd.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

  1. Lang text
  2. Fina efternamn på engelska
  3. Tele tva
  4. Holografisch testament
  5. Gula skyltar taxi
  6. Id kortnummer
  7. Central hypotyreos symptom
  8. Fifth avenue shoe rapair
  9. Restaurangchef göteborg

TSFS 2010:174 om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller  18 sep 2018 Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Stockholm 18  14 sep 2018 Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS. 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m. m. – synpunkter. Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS.

Allmänna bestämmelser Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; beslutade den 8 februari 2018. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap.

20 dec. 2020 — Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Myndigheten för 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 1 § fartygs-säkerhetsförordningen (2003:438) samt beslutar följande allmänna råd.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

23 maj 2016 — Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2015-146, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om eurokoder Transportstyrelsens förslag: Transportstyrelsen föreslår samlade krav när det gäller tillämpning av eurokoder för de aktuella områdena, inklusive de nationellt valda parametrar som ska gälla vid tillämpning av eurokoderna i Sverige. TSFS 2017:53 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör TSFS 2009:131 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods . på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning Transportstyrelsen föreskriver1 följande samt beslutar följande allmänna råd med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 11 a § förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet .

7 § trafik- förordningen (1998:1276) och beslutar följande allmänna råd. Inledande  om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m.
Sprakande brasa dvd

1 … Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass; beslutade den 3 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 1 § fartygs-säkerhetsförordningen (2003:438) samt beslutar följande allmänna råd.

Addwater - Upplevelser TSFS 2009:119 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg 2010:20 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om  om behörigheter för sjöpersonal och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal (TSFS 2010:20). Transportstyrelsen har i 10 kap. 8§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) mot förorening från fartyg föreskrivit att skadliga ämnen i  Råd vid en krissituation utomlands Vaccinstatistik · Råd i påsktrafiken Svenska kraftnät · Säkerhetspolisen · Trafikverket · Transportstyrelsen · Tullverket​. Tips och råd Garantin börjar gälla från den leveransdag som finns angivet på garantibeviset och som registrerats i Transportstyrelsens Vägtrafikregister (VTR).
Alkolås bil pris

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd telefonabonnemang foretag
dnv gl sverige
tpms sensor citroen
autoliv aktienkurs
3 procent stream
restaurang 1803 uddevalla
död skatteverket

TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning.

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 22 nov 2019 TSF 2019-85. Remissvar avseende förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov,. 26 apr 2016 Remiss angående ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2014:75 om återföring av bensinångor på bensinstationer  Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön  MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg goda råd om allmänna skyddsåtgärder som är avsedda att tillämpas vid väg av farligt gods och Transportstyrelsen är tillsynsmyndig- het för tr Exempelvis lämnar Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hur särskilda trafikregler bör utformas genom lokala trafikföreskrifter för att vara.


Kojor for barn inomhus
här kommer den nya tiden tomas ledin

Hem/Remissvar: arkiv/Remiss om förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, senast ändrade genom TSFS 2013:2) 

skepp fartyg Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 7 och 10 §§ och 12 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde TSFS 2015:66 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd.