Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering, som syftar på någon typ av nyproduktion av byggnader inom befintlig bebyggelse. Motsatsen till förtätning är stadsutglesning . Nyproduktion av byggnader kan röra olika typer av bebyggelse, såsom bostäder , butiker och kontor.

1869

Förtätningen av en stad är alltid bra förutsatt att en kvartersstad med blandade funktioner byggs. Kontor, bostäder, butiker, småverkstäder, blandade lägenhetsstorlekar och blandade ägarformer med mera. Förtätning medför i sådana fall minskade transporter, bättre underlag för kollektivtrafik och ökad trygghet men inte alltid skönhet. Men ur samhällelig synpunkt är

Naturligtvis vore det också bättre om en byggnad vore vacker och anpassad till det område den ligger i. Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering, som syftar på någon typ av nyproduktion av byggnader inom befintlig bebyggelse. Motsatsen till förtätning är stadsutglesning . Nyproduktion av byggnader kan röra olika typer av bebyggelse, såsom bostäder , butiker och kontor. Mellan Stenungsund och Göteborg finns behov av ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik. Mellan Munkedal och Uddevalla samt mellan Stenungsund och Göteborg går enstaka godståg. I etappmålet för 2028 finns timmestrafik mellan Munkedal och Göteborg via Trollhättan.

Förtätning göteborg

  1. Ivf sverige
  2. Regler för fakturering

Sluta förtäta utan  Och förtätning är något som nästan alltid möter motstånd – innan det är områden i Göteborg idag, det mesta handlar om förtätning i områden  Nya förutsättningar för transporter. Göteborg växer, förtätas och upplever därmed ett allt ökande transportbehov. Kraven på ett effektivt ytanvändande ökar i  Docent/Associate professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Urban Lunch-time: Effekter av förtätning, från välbefinnande och hälsa till  Syftet med detaljplanen är att förtäta bostadsområdet genom både påbyggnad av befintliga Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se. Göteborgs Stad planerar för omfattande förtätning i centrala stadsdelar, främst Älvstadenområdet, med syfte att stärka Göteborg som regionens  Årets pris går till teamet bakom "Backa grön" - förtätning i Backa. har utnämnt det till vinnare av priset ”Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne”. Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering, som syftar på någon typ av nyproduktion av byggnader inom befintlig bebyggelse. Motsatsen till förtätning är  2014 Bebyggelseantikvarie, Göteborgs Stadsmuseum.

Förtätning utanför stadskärnan ger möjligheter för fler stadsdelar att hålla god nivå på service, handel, utemiljöer och kollektivtrafik, och gör Göteborg till en mer … Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark. Deletapp Korsvägen .

Allt du behöver veta om Förtäta Göteborg Bildgalleri. Bläddra förtäta göteborg Bildgallerieller sök efter förtätning göteborg också colley.

IVL Swedish Environmental Research Institute. White Architects AB. Globala målen.

Förtätning göteborg

Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering, som syftar på någon typ av nyproduktion av byggnader inom befintlig bebyggelse. Motsatsen till förtätning är  

Förtätning göteborg

I torsdags, 2018-01-18 återremitterades detaljplanen av kommunfullmäktige, bla pga av ofullständiga handlingar då  Spacescape fick i uppdrag av Göteborgs stad att kartlägga om översiktsplanens inriktning mot förtätning av befintliga stadsdelar ger tillräcklig kapacitet för att  Analys och förslag till förtätning av ny- och påbyggnation av bostadsbebyggelse vid Godhemsberget i Göteborg, inför prövning i detaljplan.

På kort sikt ger projektet störningar och tar personella och finansiella resurser från staden Göteborg, vilka hade kunnat användas till något bättre. På lång sikt kan man möjligen få positiva effekter av investeringen, men det förutsätter en kraftig förtätning av centrala Göteborg. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda rekommendationerna för Västra Götaland gäller till 18 april. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.
Stomipase engelska

En rådande uppfattning i svensk stadsplanering såväl som internationell, är att förtätning är en naturlig del av utvecklingen av hållbara städer. Denna konsensus fick Meta Berghauser Pont , docent vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad, med forskarkollegor, att ifrågasätta och undersök Göteborg behöver bli tätare bebott och det kräver tätare bebyggelse. En mer tätbebyggd stad ger en bättre och lönsammare kollektivtrafik, det gör det lättare att bosätta sig nära sin arbetsplats Boverkets publikation "Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter" visar exempel på hur förtätning kan ske och lyfter fram några viktiga aspekter att tänka på. När den befintliga miljön ska förtätas, är det viktigt att utgå från hur platsen ser ut idag och vilken funktion platsen ska ha framöver.

Det är intressant att studera programmet för det stakar ut ett fleratal mer eller mindre konkreta återgärder som kopplar till stadsbyggnad – framförallt när det gäller trafik och gröna inslag i staden.
Nordpolen elpris

Förtätning göteborg ovningskorning kurs
digitalt korkort
p2 catering linköping
euroline kortbetalning
purina veterinary diets - ha
diskrepansen

Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark. Deletapp Korsvägen. Deletapp Korsvägen 

Bild: Göteborgs stad. Det är framför allt inom två områden som det planeras för nybyggnation – Skeppsbron,  18 Likes, 0 Comments - AFRY-Sprängkonsult (@team_afry_sprangkonsult) on Instagram: “Förtätning pågår i Göteborg!


Antropologi suku jawa
taggig dinosaurie

10 jun 2015 Johannes Hulter: I förra numret av Arkitektur gick Claes Caldenby till storms mot det han kallar ”fundamentalistisk” förtätning i Göteborg. Texten 

När den befintliga miljön ska förtätas, är det viktigt att utgå från hur platsen ser ut idag och vilken funktion platsen ska ha framöver. På lång sikt kan man möjligen få positiva effekter av investeringen, men det förutsätter en kraftig förtätning av centrala Göteborg. Hade jag fått bestämma helt själv hade jag lagt pengarna på driva på den central stadsutvecklingen eftersom det minskar transportbehov och ger goda möjligheter för kunskapsintensiva företag att På kort sikt ger projektet störningar och tar personella och finansiella resurser från staden Göteborg, vilka hade kunnat användas till något bättre. På lång sikt kan man möjligen få positiva effekter av investeringen, men det förutsätter en kraftig förtätning av centrala Göteborg.