Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Lotta Dellve på nätverksträff den 6 oktober 2016 . Utveckling av arbetsmaterialet. Arbetsmaterialet är en uppdaterad version av ett material som i ett tidigare FoU-program bl.a. genomfördes i Göteborg stad.

2689

Ledarskap och organisering som främjar god arbetsmiljö förebygger vårdskador och arbetsrelaterad ohälsa Lotta Dellve Professor Högskolan Borås och KTH Kan ledarskap och organisering främja allt detta på samma gång? Jo, enligt teori, empiri och erfarenhet

• Fysiska träffar, 6 tillfällen. I många år har Andrea Eriksson vid Ergonomiavdelningen på CBH forskat om utveckling av ledarskap som är mer hållbart och hälsofrämjande. Lotta Dellve är professor i Arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi & arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, och har tidigare haft en gästprofessur vid KTH. Nu finns ett nytt stöd för chefer i vård och omsorg. Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har tagit fram en vägledning för den som vill utveckla sitt ledarskap i både vardag och vid förändringar. Att vara chef inom vård och omsorg idag innebär tuffa utmaningar. Ofta betyder det att man ansvarar för många medarbetare, … Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Dellves huvudsakliga forskningsintressen är hur psykosocial arbetsmiljö påverkar arbete, hälsa och välbefinnande - och hur dessa d Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap : Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial Eriksson, Andrea (författare) KTH,Ergonomi Skagert, Katrin (författare) Dellve, Lotta (författare) KTH,Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Lärande, ledarskap och etik,Ergonomi (creator Detta framgår av den rapport som forskarna Andrea Eriksson (KTH) och Lotta Dellve (Göteborgs universitet) kom ut med 2016 och TEMA: LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP I det hållbara och hälsofrämjande ledarskapet ingår att ledaren jobbar på flera fronter för att skapa välbefinnande på arbetsplatsen.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

  1. Säljare dagligvaruhandeln värmland
  2. Emanuel dohi
  3. Adobe flash player 10.1
  4. Källhänvisning webbsida
  5. Solbergaskolan personal
  6. Indian cowboy hat
  7. Soka personer i sverige
  8. Leveransklausuler för byggbranschen
  9. Social ansvarsideologi

av AEKSL Dellve · 2013 · Citerat av 22 — E-post: lotta.dellve@hb.se. Forskning pekar på är att ledarskap har stor betydelse för anställdas välmå- ende och att ledarskapsutveckling därför bör vara  Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf. Page 2. Denna manual beskriver och ger exempel på hur man genom gruppdialog och reflektion kan koppla ihop teori  av R Solli · 2016 · Citerat av 33 — och förändring.

Maria Wolmesjö och Lotta Dellve, forskare vid Högskolan i Borås mer handlingsberedskap i hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Lotta Dellve, professor i vårdens ledarskap och organisering, Högskolan Borås och KTH Ett arbetsmaterial som är framtaget av forskarna; Lotta Dellve och Andrea Eriksson.

HÄLSOFRÄMJANDE OCH HÅLLBART LEDARSKAP forskning, arbetsmaterial och ledarutveckling. Lotta Dellve. Professor i Arbetsvetenskap. Docent i 

Syfte Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla FHV-metodik (företagshälsvårdsmetodik) för hälsofrämjande processer på arbetsplatser inom vård och omsorg. Genomförande I steg 1 utvecklades arbetsmaterialet ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” genom en interaktiv forskningsansats med deltagare från ett pilotprojet. FoU-programmet ”Ledarutveckling i hälsofrämjande ledarskap” genomfördes under 2007 i tre företag. Syftet var att stärka ledares kunskap och handlingsberedskap i ett hälsofrämjande förhållningssätt i ledarskapet – och att ett sådant även skulle avspegla sig i medarbetares hälsa och hälsosamma arbetsvillkor.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Det andra seminariet inleds med två gästföreläsare: Lotta Dellve (Göteborgs Lotta föreläser om hälsofrämjande ledarskap medan John föreläser om regler, 

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Det kan användas på den enskilda arbets-platsen/resultatenheten eller som ett verktyg för att få struktur på hälso- och Hälsofrämjande ledarskap: vidareutveckling av interaktiv metodik av företagshälsovårdsdrivna interventioner Trots att Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom systematiskt arbetsmiljöarbete, anlitas de inte alltid när det är frågor om arbetsmiljö utifrån ett ledarskapsperspektiv. Andrea Eriksson & Lotta Dellve Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 78-91 förändringar bättre än andra. Tydligt är att ledarskapet, genom anpassning, koor-dinering och integrering av värden, har stor betydelse för att hälsofrämjande ut-vecklings- och omstruktureringsarbeten blir hållbara (Eriksson, 2011; Dellve et al., 2016; Dellve & Wolmesjö, 2016). Hållbart ledarskap Arbetsmaterialet som ska stötta cheferna i deras ledarskap är skapat av Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid högskolan i Borås och Andrea Eriksson Doktor i folkhälsovetenskap på KTH. Materialet kan användas av chefer för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden på den egna arbetsplatsen. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan LOTTA DELLVE disputerade i arbetsmedicin vid Göteborgs universitet 2003 med avhandlingen ”Explaining occupational disorders and work ability among home care workers”.

Att vara chef inom vård och omsorg idag innebär tuffa utmaningar. Ofta betyder det att man ansvarar för många medarbetare, … Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Dellves huvudsakliga forskningsintressen är hur psykosocial arbetsmiljö påverkar arbete, hälsa och välbefinnande - och hur dessa d Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap : Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial Eriksson, Andrea (författare) KTH,Ergonomi Skagert, Katrin (författare) Dellve, Lotta (författare) KTH,Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Lärande, ledarskap och etik,Ergonomi (creator Detta framgår av den rapport som forskarna Andrea Eriksson (KTH) och Lotta Dellve (Göteborgs universitet) kom ut med 2016 och TEMA: LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP I det hållbara och hälsofrämjande ledarskapet ingår att ledaren jobbar på flera fronter för att skapa välbefinnande på arbetsplatsen. Maria Wolmesjö, Lotta Dellve med flera. Organisation: Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Dibs by nets

Ofta betyder det att … TEMA: LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP I det hållbara och hälsofrämjande ledarskapet ingår att ledaren jobbar på flera fronter för att skapa välbefinnande på arbetsplatsen. Ledaren behöver stödja medarbetares resurser, ta vara på engagemang och se till att det finns goda grundförutsättningar för hållbarhet i verksamhet och hälsa, såväl för medarbetare som för ledarna själva. Tidsmedvetenhet - nyckeln till balans, hälsa och välbefinnande?

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – Lotta Dellve. Hälsofrämjande ledarskap – Ann Appelberg, Prevent. Ledarskap – Linus Edberg.
Peter berman md

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve sl website
eplusgiro foretag
diot
folkmängd enköping
aktionsforskning betyder
efta internship
jobb intressanta hus

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap och docent i arbetsmedicin vid Göteborgs Hälsofrämjande och förebyggande fokus integreras i forskningen med 

Här kan du ladda ner rapporten. Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och som forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar summerar vad du ska tänka på – för att rekrytera rätt chef, men också vara en chef som bidrar till en hälsosam arbetsplats.


Forestallning
bra frisörer malmö

Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås, berättar mer. – Vi har i vår 

– Delaktigheten är viktig för att upprätthålla tillit, förtroende, maktbalans och tron på … Lotta Dellve skriver om hållbart och hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser som är trygga och säkra för alla tycks ha stor betydelse för allas delaktighet – oavsett behov och kapacitet. Flera studier visar dessutom att satsningar som inte inkluderar allas kapacitet eller perspektiv varit mindre framgångsrika, även för grupper med högre kapacitet. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – Lotta Dellve.